SAMO SE FOKUSIRAJTE NA SVOJ PROJEKT

Naša kompanija Teya Consult sa svojim dosadašnjim iskustvima i političkim, diplomatskim i trgovinskim odnosima koje je uspostavila,  pruža usluge kompanijama koje su spremne da investiraju u Istočnu Evropu, Balkan, Tursku, Kavkaz i Bliski istok. Našim klijentima pruzamo sigurnu podršku od samog osnivanja nove kompanije, sa svim birokratskim, finansijskim i računovodstvenim konsultacijama, kao i dobijanja potrebnih dozvola i licenci.